Hållbar utveckling

Som fastighetsägare och hyresvärd är det en självklarhet att vi tar ansvar för våra hus och de som bor hos oss. Våra kunder kan själva bestämma hur de vill bo.

Genom ett högt tempo i förädlingen av beståndet ökar vi gradvis boendekvaliteten i alla våra bostadsområden. Det gör det möjligt för kunderna att uppgradera befintlig bostad, göra bostadskarriär i en helt nyrenoverad lägenhet samtidigt som fler nya kunder aktivt söker sig till Victoria Park. Attraktiva och trygga bostadsområden skapar vi genom nöjda och engagerade hyresgäster. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.

Vi ska fortsätta att växa. För att kunna förvärva fler fastigheter och successivt fortsätta förädla vårt bestånd har Victoria Park en långsiktigt hållbar affärsmodell. Med fokus på lönsamhet, ansvar och hållbarhet strävar vi efter att uppfylla vårt uppdrag gentemot kunder, medarbetare, ägare, samarbetspartner och samhälle, samt bidra till bostadsförsörjningen.

Positiv samhällsutveckling

Det är framförallt tre faktorer som ligger bakom vår framgång att satsa på hållbara relationer, upprustning av våra fastigheter och att erbjuda fler bostäder.

Relationer bygger vi genom att finnas på plats med egna medarbetare och samverka med viktiga samhällsfunktioner i våra områden. Vi renoverar lägenheter, fräschar upp allmänna utrymmen samtidigt som nya lekplatser och gröna utemiljöer ökar trivsel och trygghet. Dessutom tillför vi fler bostäder genom om- och nybyggnation. Framgången ligger i att inte göra avkall på någon av dessa delar.

Värdet av våra insatser

Genom vårt långsiktiga och strategiska arbete har vi framgångsrikt lyckats bryta en negativ utveckling i Herrgården i Malmö. Nu ser vi istället fler förvärvsarbetare, färre som är i behov av bistånd och ökad trygghet. Denna utveckling är endast möjlig genom uthållighet och samverkan. Vi skapar både individnytta, bolagsvärde och samhällsnytta - med många vinnare.
Läs mer här >>