Vår Uthyrningspolicy

För att skapa trivsamma och attraktiva bostadsområden med nöjda hyresgäster arbetar vi efter en gemensam uthyrningspolicy. Det innebär att vi inte har någon bostadskö eller något poängsystem.

Victoria Park eftersträvar en blandad hyresgästsammansättning, det vill säga både äldre och yngre, studerande, arbetande, barnfamiljer och pensionärer. Detta innebär att vi förbehåller oss rätten att fritt välja bland våra sökande till lediga lägenheter. Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt hyresförhållande. För att söka lägenhet ska våra grundkrav kunna styrkas.

Grundkrav

 • Den/de sökande ska ha fyllt 18 år och personligen närvara på visningen av lägenheten.
 • Sökande ska ha en fast bruttoinkomst på minst 2 gånger hyran. Inkomsten före skatt är baserad på arbete, pension eller studiemedel. Vissa bidragsformer kan medräknas som komplement till angivna inkomsttyper som bostadsbidrag, dock ej försörjningsstöd eller etableringsersättning/etableringsbidrag. Borgensman godkänns i vissa fall.
 • En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar intresseanmälan. Den får inte visa på betalningsanmärkningar eller skulder.
 • Sökande ska ha goda boendereferenser.
 • Det ska finnas en gällande hemförsäkring.
 • Antalet personer boendes i bostaden ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

Om du redan är boende hos oss och vill söka ny bostad hos oss vill vi att du uppfyller följande

 • Du ska ha bott hos oss i minst 12 månader.
 • Du ska ha betalt hyran i tid och inte stört dina grannar.
 • Du ska ha godkänd inkomst och inte ha några betalningsanmärkningar.
 • Besiktning av nuvarande lägenhet ska utföras, och eventuella skador i samband med besiktningen ska betalas, före avtalsskrivning på ny lägenhet.
 • Bor du i en orenoverad lägenhet kan du få förtur, i första hand inom samma stad där du bor idag.

Våra sökvillkor

 • För att anses vara aktiv på Mina sidor behöver du logga in minst var sjätte månad. Om du inte loggar in under sex månader raderas ditt sökandekonto.
 • Om du svarar nej till fem visningar eller inte svarar alls till 2 visningar under senaste sex månaderna, spärras ditt sökandekonto i sex månader.
 • Om du uteblir utan skäl vid bokade visningar, inte kommer till avtalad kontraktsskrivning, spärras ditt sökandekonto i sex månader.
 • Om du varit på flera visningar under året och tackat nej till samtliga kan andra sökande prioriteras.