Vår Uthyrningspolicy

För att skapa trivsamma och attraktiva bostadsområden med nöjda hyresgäster arbetar vi efter en gemensam uthyrningspolicy. Det innebär att vi inte har någon bostadskö eller något poängsystem.

Victoria Park eftersträvar en blandad hyresgästsammansättning, det vill säga både äldre och yngre, studerande, arbetande, barnfamiljer och pensionärer. Detta innebär att vi förbehåller oss rätten att fritt välja bland våra sökande till lediga lägenheter. Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt hyresförhållande.

Grundkrav

  • Du (sökande/medsökande) ska ha fyllt 18 år och personligen närvara på visningen av lägenheten.
  • Du ska ha en fast inkomst så att du kan betala din hyra. Inkomsten är baserad på arbete, pension eller studiemedel och ska kunna styrkas med validerade intyg. Har du inte tillräcklig inkomst godkänner vi borgensman i vissa av våra områden. Om du är studerande önskar vi ha en kopia av antagningsbeskedet från högskola eller universitet.

Vi gör en rutinmässig kreditupplysning på alla sökande. Denna får inte visa på betalningsanmärkningar, skulder eller andra för boendet negativa referenser.

Positiva referenser från tidigare hyresvärdar stärker avsevärt dina chanser i urvalsprocessen.

Bedömningen av inkomsten som godtagbar grundas på Konsumentverkets riktlinjer där cirka 1/3 av
inkomsten efter skatt bör kunna gå till bostadshyra.