Nyproduktion

Genom att bygga nya bostäder på outnyttjade ytor skapas ett utökat bostadsområde med ett attraktivt varierat utbud. Ambitionen är att skapa en förtätning med ny, modern arkitektur samtidigt som det ursprungliga områdets befintliga stadslandskapet fortsätter att vara i centrum. Här hittar du alla våra pågående projekt inom nyproduktion.

Vid sidan av värdeskapande investeringar och social förvaltning bedrivs förtätningsprojekt på befintlig mark för ökad uthyrbar yta och attraktivare områden. Ambitionen är att över tid skapa en betydande portfölj av byggrätter för bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter. Förtätningsprocessen sker i olika faser och kan löpa under flera år, varför det är viktigt att det sker i nära samarbete med kommuner och andra intressenter.

För närvarande uppgår Victoria Parks totala förtätningspotential till 255 600 BTA kvm, omfattande drygt 3 200 lägenheter, fördelat på kategorierna byggklar mark, pågående planprocess samt framtagning av ny detaljplan.