Styrelse

Per Ekelund  

Styrelseordförande, född 1971

Huvudsaklig sysselsättning CEO för Victoria Park och Hembla AB.

Övriga uppdrag Styrelseledamot i Hembla AB.

Utbildning och erfarenhet Byggnadsingenjör. Tidigare ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen.

 

Tommy Åstrand  

Styrelseledamot, född 1968

Huvudsaklig sysselsättningCFO för Victoria Park AB och Hembla AB.

Övriga uppdrag Styrelseledamot i Hembla AB.

Utbildning och erfarenhet Civilekonom. Tidigare CFO Sysav AB, Tribona AB, E.ON Värme AB.

 

Liselott Wennerström

Styrelseledamot, född 1970

Huvudsaklig sysselsättningHR-chef för Victoria Park och Hembla AB.

Övriga uppdrag Styrelseledamot i Hembla AB.

Utbildning och erfarenhet Fil kand Human Resource. Tidigare Operations & HR Director Viktväktarna, Head of HR Development Pågen AB, VD SpecialPartner AB.

 

Revisor

Johan rasmusson

Revisor, KMPG AB

Johan Rasmusson är medlem i FAR.

AdressKPMG AB, Box 227, 201 22 Malmö