Personuppgifter

Det är viktigt för oss på Victoria Park att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi arbetar systematiskt med att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen följer rådande dataskyddsregler. 

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Exempel på detta kan vara namn, kontaktuppgifter och lägenhetsnummer. 

Vår information om personuppgifter förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som bostadssökande, hyresgäst, representerar en hyresgäst, leverantör eller arbetssökande. Vi beskriver även syftet med behandlingen och vilka rättigheter du har.

Victoria Park AB med dotterbolag, organisationsnummer 556695-0738, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling kontakta oss på pua@victoriapark.se.

Läs mer om vår personuppgiftsbehandling

Bostadssökande

Hyresgäster

Användarvillkor bilder via sociala kanaler

Kameraövervakning

Leverantör

Arbetssökande

Cookies