Personuppgiftsbehandling – Bostadssökande

När du gör en intresseanmälan eller ansökan om bostad

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter när du anmäler intresse för bostad på vår hemsida.

Ändamål för behandling Personuppgifter
Behandla ansökningar och intresseanmälningar för våra bostäder.
 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Lönebesked med månads-och årslön
 • Anställningsintyg med arbetsgivare, titel, anställningsdatum, anställningsform, sysselsättningsgrad, uppskattad årsinkomst och underskrift av arbetsgivaren, arbetsgivarens titel och kontaktuppgifter
 • Pensionärer: intyg från pensionsmyndighet
 • Studerande: intyg från högskola och CSN
 • Önskemål om lägenhetens storlek och läge
 • Antal barn i hushållet
 • Önskemål om språkstöd
Uppföljning och prioritering av bostadssökande enligt uthyrningspolicy.
 • Statistik över svar på visningsinbjudan
 • Statistik över frånvaro utan skäl vid visning
 • Statistik över frånvaro utan skäl vid tecknande av hyresavtal
Information om särskilda villkor
 • Beslut från kommunen om bostadsanpassning
 • Skyddad identitet
Information om ställföreträdare och borgensman
 • Kontaktuppgifter till ställföreträdare (god man eller förvaltare) och borgensman
 • Orsak till ställföreträdarskap som t.ex. hälsa
Utskick av nyhetsbrev
 • Namn
 • E-post
Laglig grund och gallring
Vi behandlar personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning och Victoria Parks berättigade intresse att kunna administrera ansökningar från bostadssökande. Ditt konto raderas efter sex månaders inaktivitet eller när du själv väljer att ta bort kontot. Bostadssökande kan välja bort utskick av nyhetsbrev genom en ”opt-out”-funktionalitet.

Bakgrundskontroll inför ett erbjudande om bostad

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Som ett led i vår bakgrundskontroll, samlar vi in personuppgifter från bolag som tillhandahåller kreditupplysningar för privatpersoner. Vi inhämtar även boendereferenser från tidigare hyresvärdar.

Ändamål för behandling Personuppgifter
Utföra bakgrundskontroll av potentiella hyresgäster, ställföreträdare och borgensmän för att bedöma om hyresgästen kan uppfylla hyresavtalet.
 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Bostadsadress
 • Referenser från tidigare hyresvärdar
Laglig grund och gallring
Vi behandlar personuppgifter för att tillvarata rättsliga anspråk med anledning av avtalet. Uppgifterna gallras efter tre månader.

Om du inte önskar att vi gör en bakgrundskontroll på dig, kan du dessvärre inte bli erbjuden en bostad hos Victoria Park.

Visning av lägenhet

Hur vi samlar in dina personuppgifter

När vi kontaktar bostadssökande för visning av en lägenhet, kommer personuppgifterna från den ursprungliga intresseanmälan och lägenhetsrelaterad information från Victoria Park.

Ändamål för behandling Personuppgifter
Visa lägenhet för bostadssökande.
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Objektnummer
 • Datum för deltagande i visning
 • Bostadssökandes kommentar efter visning
Laglig grund och gallring
Vi behandlar personuppgifterna med stöd av intresseavvägning. Vid personlig visning gallras personuppgifterna när hyresavtalet är tecknat. Vid öppen visning gallras personuppgifter när alla bostadssökande har blivit kontaktade.

Vem tar del av dina personuppgifter

De som kan komma att ta del av dina personuppgifter är personal inom Victoria Park som handlägger ansökningar av bostäder. Vi delar även dina personuppgifter med externa aktörer för inhämtande av kreditupplysning och vi kontaktar referenter för referenstagning för tidigare boenden. Vid ärenden kopplat till bostadsanpassning, kan vi även skicka personuppgifter till kommunen. Personuppgifterna kommer även att delas med system- och driftsleverantörer som behandlar uppgifter för Victoria Parks räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi har tecknat personuppgiftbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt med sekretess.

Cookies

Vi behandlar dina personuppgifter som skapas när du besöker vår hemsida www.victoriapark.se. Det kan vara information om din IP-adress, längden på ditt besök, antalet sidvisningar och de val som du gör på hemsidan. Vi använder oss av kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår hemsida samt för att säkerställa hemsidans funktionalitet och säkerhet. Vi använder även kakor för statistik, analys och målgruppsanpassad marknadsföring. Dina personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning. Om du inte vill tillåta lagring av kakor i din dator, kan du ställa in detta i din webbläsare. Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar mellan olika kakor. Permanenta kakor ligger kvar på din dator under en bestämd tid. Sessionskakor försvinner när du stänger ned din webbläsare. Läs mer om lagringstider i vår cookie-policy. Dina personuppgifter lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter:

 • AddThis
 • Facebook
 • Google Analytics
 • Google Ads

Överföring av personuppgifter till tredje land

Victoria Park överför i de flesta fall inte personuppgifter utanför EU/EES. I de enstaka fall då personuppgifter behandlas i tredje land, finns adekvata skyddsnivåer på plats.

Vilka rättigheter har du?

Rätt att begära information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse, radering eller begränsning

Du har rätt att begära att personuppgifter vi har om dig som inte stämmer eller är ofullständigaochska bli rättade. Du har även rätt att få personuppgifterna raderade när behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats. Du har även rätt att kräva att behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har synpunkter på att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter om behandlingen är baserad på intresseavvägning (t.ex. marknadsföring).

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att överföra personuppgifter till en annan part om det finns ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund för behandling och under förutsättning att det är tekniskt möjligt.

Rätt att återkalla samtycke

Om personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av ditt samtycke, kan du när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

Rätt vid automatiska beslut

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga påföljder. Detta gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal eller du har gett ditt samtycke. Den gäller inte heller om det är tillåtet enligt en särskild lagstiftning.

Rätt att rikta klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att personuppgiftsbehandlingen strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att rikta klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.