Användarvillkor för #yesvictoriapark

Om vi frågar om lov att använda din bild och du svarar #yesvictoriapark så godkänner du följande genom ditt svar:

Du beviljar Victoria Park AB rätten att använda din bild eller rörliga innehåll när du svarar #yesvictoriapark i vår marknadsföring, till exempel på vår webbplats, sociala medier, och annan kundkommunikation. Victoria Park kan ändra, reproducera, distribuera, kombinera med annat material, ändra och/eller redigera dina foton och ditt rörliga innehåll efter eget tycke. Du beviljar Victoria Park en icke-exklusiv, royaltyfri licens till bilden/rörliga materialet genom ditt svar. Vi frågar för varje enskild bild eller rörligt innehåll för sig, och ditt godkännande gäller endast för den bilden eller det rörliga innehållet.

Du intygar och garanterar att du äger alla rättigheter till dina foton, att du har tillstånd från alla personer som förekommer i dina foton eller i det rörliga innehållet att bevilja rättigheterna här. Victoria Park ABs användning av dina foton bryter inte mot rättigheterna för någon tredje part eller någon lag. Du frigör Victoria Park genom ditt godkännande #yesvictoriapark från alla skyldigheter att betala dig för all användning av dina foton och från de immateriella rättigheter som finns ovan beskrivna. Ditt godkännande ger Victoria Park AB och alla som agerar å Victoria Parks vägnar ansvarsfrihet och frigör dessa från alla anspråk, krav och skyldigheter överhuvudtaget i samband med användningen av materialet nämnt ovan.

Användning av personuppgifter vid godkännande #yesvictoriapark

Ändamål med behandling av dina personuppgifter 
Vi vill dela tips och inspirerar kring boende både i hemmet och i området och ge dig chansen att dela med dig av dina tips och din vardag i våra kanaler såsom vår hemsida, våra sociala medier eller trycksaker. För att foton och/eller rörligt material med dig ska publiceras i våra kanaler behöver vi ditt foto/rörliga material och i gengäld länkar vi vårt inlägg till ditt Instagram-konto. 

Vem har tillgång till dina personuppgifter? 
Dina uppgifter kan delas inom Victoria Park AB och med utvalda leverantörer av sociala medieplattformar. De foton och/eller rörliga material som du godkänt att vi använder vidarebefordras också till mediebyråer och tekniska leverantörer som utför vissa uppgifter för vår räkning. Utöver det som anges här vidarebefordrar, säljer eller byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part.

Vad är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter? 
Vi använder Samtycke som rättslig grund när vi publicerar ditt foto/rörliga material efter godkännande av dig som anges i Användarvillkor ovan.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter? 
Vi kommer att använda ditt användarnamn, foto och / eller video i 24 månader. Du har rätt att begära att får ditt foto och/eller video raderat. För att ta bort foton eller rörligt innehåll, vänligen kontakta pua@victoriapark.se och meddela vilken personuppgift du vill få raderat.