Personuppgifter

Det är viktigt för oss på Victoria Park att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling. Information om personuppgiftsbehandling uppdateras löpande.

Victoria Park AB, org.nr. 556695-0738 (”Victoria Park”) är personuppgiftsansvarig och har utsett en dataskyddsansvarig (”Dataskyddsansvarig”). Dataskyddsansvarig har bland annat till uppgift att övervaka att vår användning av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 


Vi värnar alltid om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du ingår hyres-, servitut- eller andra avtal med oss, där vi behandlar personuppgifter om dig. Med vår integritetspolicy vill vi visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här:

Vår integritetspolicy

Bostadssökande och hyresgäster