Personuppgifter

Det är viktigt för oss på Victoria Park att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling. Information om personuppgiftsbehandling uppdateras löpande.

Victoria Park AB, org.nr. 556695-0738 (”Victoria Park”) är personuppgiftsansvarig och har utsett en dataskyddsansvarig (”Dataskyddsansvarig”). Dataskyddsansvarig har bland annat till uppgift att övervaka att vår användning av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 


Vi värnar alltid om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du ingår hyres-, servitut- eller andra avtal med oss, där vi behandlar personuppgifter om dig. Med vår integritetspolicy vill vi visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Den tidigare personuppgiftslagen förändras för att följa EU:s nya dataskyddsförordningen, GDPR, som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR står för General Data Protection Regulation. GDPR:s syfte är att stärka skyddet för dig som kund genom att ställa krav på hur vi som företag behandlar personuppgifter. Detta innebär inte att du behöver göra något, men om du vill informera dig med om vad detta innebär för dig så finner du mer information nedan.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här:

Vår integritetspolicy

Bostadssökande och hyresgäster