Vi välkomnar våra nya hyresgäster i Kristianstad!

Den 1 maj är det dags för inflytt i den sista etappen av våra nya vindslägenheter i centrala Kristianstad. Totalt har vi skapat 16 nya vindslägenheter i tre hus genom att omvandla outnyttjade vindsutrymmen till nya moderna bostäder.

Vi hälsar alla våra nya hyresgäster varmt välkomna!

Charlotte Lycktner, förvaltare i Kristianstad sammanfattar projektet:

- Intresset bland sökande har varit stort, vilket är väldigt roligt.

- Våra befintliga hyresgäster har haft ett stort tålamod under den här tiden vilket vi är ytterst tacksamma för. Vi har arbetat mycket med att informera våra hyresgäster om vad som händer och försökt att ligga steget före, vilket jag tror har varit väldigt uppskattat. Vi har vårt områdeskontor i området och tack vare detta har vi ständigt kunnat vara närvarande genom projektets gång.

- Utöver vindslägenheterna har vi även utfört fönsterbyte och balkongrenovering i samma hus. Vi har dessutom monterat passagesystem, nya portar, renoverat tvättstugorna och målat trapphusen. Sist men inte minst har vi anordnat en grillplats efter önskemål från hyresgästerna.

Vi vill även passa på att önska våra 260 nya hyresgäster välkommen som flyttar in hos oss runt om i landet i maj.