Vi hälsar Adisa Handzic varmt välkommen till Victoria Park

Som Bosocial Chef kommer Adisa driva och utveckla vårt hållbarhetsarbete så att vi som fastighetsbolag på bästa sätt bidrar till att hantera de sociala utmaningar som finns i våra områden.

I samband med att Adisa är ny på Victoria Park passade vi på att ställa ett par korta frågor till henne:

Välkommen till Victoria Park, hur känns det att vara här?

– Det ska bli otroligt roligt att få ta del av den här spännande resan som vi har tillsammans framför oss. Att få möjligheten att ta del av och utveckla bolagets hållbarhetsarbete med fokus på människan känns mycket motiverande. Att arbeta hållbart är så viktigt och de flesta av oss gör det i vårt vardagliga arbete i kontakten med hyresgästerna och genom att bara vara en god samhällsmedborgare. Vi gör det bäst tillsammans, så enkelt är det!

Vad händer nu närmast?

– Jag vill lära känna hela företaget och träffa all personal. Förstå vad företagets status är inom dessa frågor, vad vi gjort och gör – för att just hitta nya vägar att gå. Jag ser särskilt fram emot att träffa all personal i förvaltningen, de som är genomförare och stommen i ett fastighetsbolag.