Vi anställer nya miljövärdar varje år

Vi lyfter individ och bostadsområde med stora positiva samhällseffekter som följd.

Vi anställer nya miljövärdar varje år. Flertalet av dem är långtidsarbetslösa boende, som på detta sätt lättare kommer in i samhället och ut i arbetslivet. En positiv effekt är också att våra anställda hyresgäster ofta blir förebilder för grannarna med ökat engagemang samt mindre slitage och skadegörelse som följd.

6,5 av 10 personer går vidare

I juni 2013 började de första fem miljövärdarna på Herrgården i Malmö. Sedan dess har vi varje år anställt nya miljövärdar på 12-18 månader i vårt Victoria Park-program. Programmet, som finansieras av Victoria Park med stöd av Arbetsförmedlingen, har utökats i takt med att vi vuxit. Sedan 2013 har 121 personer börjat i programmet och 106 fullföljt. Totalt har 65 procent gått direkt vidare till annan anställning hos samarbetspartners, inom Victoria Park eller till studier, vilket är ett av målen. 

Miljövärdarna får en praktisk utbildning och ansvarar för att hålla bostadsområdet snyggt och välskött genom att ta hand om fastighetens allmänna ytor som trapphus, källare och tvättstugor samt miljörum och utemiljöer.             

Tidpunkten för rekrytering av nya miljövärdar varierar lokalt inom bolaget. Just nu pågår rekrytering till Herrgården i Malmö. Personlighet, motivation och drivkraft är viktigast för oss. Ansökan sker till malmo@victoriapark.se, urval och intervjuer sker löpande.