Vårt program spångbräda till arbetsliv eller studier

Sedan 2013 har 126 av våra boende fullföljt en anställning som miljövärdar i våra områden genom Victoria Park-programmet. 

Programmet innebär att vi varje år anställer 30 boende, som oftast är långtidsarbetslösa, för att arbeta som miljövärdar hos oss i 12-18 månader. Som miljövärdar får de en tydlig uppgift, ansvar och kollegor sedan fungerar som en bra språngbräda för att sedan komma vidare ut i arbetslivet. De medverkande blir goda förebilder för andra i området  och deras framgång visar på möjligheter för andra.  Många av våra deltagare väljer att tacka ja till fortsatt anställning hos oss som fastighetstekniker eller fastighetsskötare. En del väljer att gå vidare till en anställning hos en annan arbetsgivare eller att studera. 

Alaaalddin började hos oss som miljövärd och är idag arbetsledare för våra miljövärdar i Göteborg. 

Läs mer om programmet här