Vårfint i Nyköping

Fantastisk uppslutning när vi anordnade gemensamma vårdagar med hyresgästerna.

I början av mars fick alla hyresgäster i Nyköping tycka till om utemiljön. Till vår glädje fick vi många svar och bland önskemålen fanns nya papperskorgar och högre växter i pergolan.

Många av önskemålen som kom in genomfördes under de gemensamma vårdagarna och en del av önskemålen kommer att utföras innan sommaren som exempelvis montering av ett nytt staket kring spelplanen, som är mycket populär bland barnen.

- Det är första gången som det arrangeras en separat aktivitet för vårstädning och hyresgästerna påtalade att det var trevligt med ytterligare en aktivitet utöver områdesdagarna som arrangeras två gånger om året per område. Det personliga mötet är något både hyresgästerna och vi som personal uppskattar, berättar Kristin Ädel, områdeschef.

Under aktiviteten med att plantera i urnor och rensa odlingslådor, fick vi fler förslag från hyresgästerna på förbättring av utemiljön, miljöhus och trapphus. Med hjälp av våra hyresgästers förslag höjer vi trivseln och boendekvaliteten ytterligare.  Tillsammans skapar vi riktigt bra platser att bo på.