Träffa Rrush Bajrami - fastighetsskötare i Örebro

Det här är Rrush Bajrami som är fastighetsskötare hos oss i Örebro. Just nu håller han och hans kolleger för fullt med att vårstäda i våra bostadsområden.

De sopar bort grus och sand från vinterns halkbekämpning, lagar sönderkörda gräsmattor, beskär buskar och mycket mer som skapar trivsel för våra boende.

Rrush började hos oss som miljövärd i vårt bosociala Victoria Park-program. Programmet innebär att vi varje år anställer 30 boende, som oftast är långtidsarbetslösa, för att arbeta som miljövärdar hos oss i 12-18 månader.

De medverkande blir goda förebilder för andra i området och deras framgång visar på möjligheter för andra. Många av våra deltagare väljer att tacka ja till fortsatt anställning hos oss som fastighetstekniker eller fastighetsskötare. En del väljer att gå vidare till en anställning hos en annan arbetsgivare eller att studera. Sedan starten har vi haft 143 personer anställda som miljövärdar. Efter avslutat program går 65 procent direkt vidare till anställning eller studier, vilket är ett av våra mål.

– Vi är väldigt glada Rrush valde fortsätta hos oss och tog anställning som fastighetsskötare efter programmets slut. Han har en härligt positiv inställning till arbetet, säger områdeschef Pierre Lundberg.

På frågan om vad han tycker är roligast med sitt jobb svarar Rrush Bajrami: 

– Jag trivs med alla mina arbetsuppgifter, den största delen av min arbetstid är jag utomhus.