Stora vinster med fönsterbyte

Vi har snart bytt fönster i 75 procent av lägenheterna i Linköping, och det har gett stora vinster i form av förbättrat inomhusklimat och energiprestanda.

2019 började vi vårt projekt med att byta ut fönsterna i våra fastigheter i Linköping, och när året är slut räknar vi med att vi bytt i alla lägenheter, det vill säga totalt 1 428 lägenheter. 

– Resultatet har varit över förväntan. De boende har fått fönster med bättre ljudisolering och ventilation, vilket har lett till förbättrat inomhusklimat. Vi ser också att energiförbrukningen och koldioxidbelastningen minskat med 15 procent och det för oss närmare våra uppsatta miljömål för 2030. Vi planerar nu för nästa energi- och vattenprojekt, säger Eleonor Biberg, områdeschef i Linköping. 

Ett riktigt bra exempel på hur vi framtidssäkrar våra hus för längre hållbarhet. Det är bra för oss alla!