Stolt huvudpartner till Stiftelsen Läxhjälpen

Sedan 2013 är vi stolt huvudpartner till Läxhjälpen i Malmö. Detta innebär bland annat att vi under läsåret 19/20 bidrog till att 15 elever från årskurs 8 och 9 på Apelgårdsskolan i Malmö fick hjälp med sina läxor.

80% av dessa hade gymnasiebehörighet efter avslutad grundskoleutbildning (kan jämföras med 30,4% gymnasiebehörighet av de som inte deltog på läxhjälpen). 86% av alla elever från totalt fyra högstadieskolor som ingick i läxhjälpsprogrammet 19/20 i Malmö Stad uppgav att de fått bättre studieteknik.

Under vårterminen 2021 har stiftelsen beslutat att starta terminen med digital läxhjälp för elever i Malmö. Vi tycker att det är bra att läxhjälpen kan fortsätta i digital form under pandemin.

Det här är ett av många exempel på hur vi samarbetar och stöttar det lokala föreningslivets aktiviteter.

Om Stiftelse Läxhjälpen
Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner tillhandahålls läxhjälpsprogrammet från Malmö i söder till Umeå i norr, i 55 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Citat från Läxhjälpare på Läxhjälpsprogrammet:
”Jag har alltid velat hjälpa barn och ungdomar och Läxhjälpen har gett mig möjligheten att få göra det genom att stötta och bygga relationer med eleverna. Det är viktigt att eleverna har förebilder där vi kommer från olika bakgrunder och har olika erfarenheter som vi kan dela med oss av.”

Läs gärna mer om stiftelsens fantastiska arbete på laxhjalpen.se