Samverkansavtal och handlingsplan för ett tryggare Brandkärr

Vi är mycket glada och stolta över att förstärka vårt samarbete med kommun, polis och andra fastighetsbolag i Nyköping. 

Onsdagen den 26 februari undertecknade polisen, Nyköpings kommun, HSB, Nyköpingshem och Victoria Park medborgarlöftet för 2020. Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet.

Polisens trygghetsmätning, som genomfördes i slutet av 2019, och dialog med medborgare visar att många boende i Brandkärr upplever en högre känsla av otrygghet än boende i andra områden.

Medborgarnas synpunkter visar att känslan av otrygghet påverkas mycket påtagligt eller påtagligt bland annat av nedskräpning, skadegörelse och störningar i utomhusmiljön, till exempel trafiksituationen, förekomst av missbruk och droger samt frånvaro av vuxna i ungdomarnas miljö.

I årets medborgarlöfte satsar vi tillsammans med polisen, kommunen och bostadsbolagen Nyköpingshem och HSB  på gemensamma aktiviteter för att förebygga brott och öka känslan av trygghet i boende- och utemiljön i Brandkärr. Kommunen satsar bland annat på föräldrastödsutbildningar och uppmuntra och underlätta för boende att starta grannsamverkan i bostadsområdet.

- Att vi i grunden har ett bra samarbete gör att vi är bättre förberedda och kan hantera såväl akuta situationer som att jobba långsiktigt med att förhindra att oönskade händelser sker, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun.

Kristin Ädel, Victoria Park, Niklas Rehnström, HSB, Martin Englund och Matti Kaapanen, Nyköpingshem, Johan Levin, Polisen Nyköping och Urban Granström, Nyköpings kommun skrev under medborgarlöftet på onsdagen den 26 februari.

- Genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna vill vi medverka till att öka tryggheten i boende- och utemiljön. Vårt samarbete med kommunen och fastighetsägarna förbättrar förutsättningarna för att lyckas, säger Johan Levin, lokalpolisområdeschef i Nyköping.

Att öka den upplevda och faktiska tryggheten bland människor är viktigt av flera anledningar. Forskning har visat att känslor av otrygghet kan påverka människors livskvalité. Känslor av otrygghet kan leda till ökad ohälsa och förändrat beteende så som att man stannar hemma mera, undviker att röra sig ute på tider och platser som man upplever som osäkra eller undviker vissa typer av människor, väljer att inte åka med kollektivtrafiken, med mera.

Medborgarlöfte för ökad trygghet >>

Aktuellt reportage från SVT >>