Nytt samverkansprojekt för ett tryggare Araby

Projektet ”Mammor emellan” ska stärka kunskapen om bland annat demokrati och det svenska samhället hos nyanlända kvinnor. 
 

För projektet har ett antal kvinnor från området rekryterats för att bli “stadsdelsmammor” som ska kunna ge individanpassad hjälp och stöd till andra i området. De kommer nu att genomgå en utbildning och därefter arbeta uppsökande och utåtriktat för att ge samhällsinformation, skapa nätverk, hänvisa frågor samt bistå med stöd och myndighetskontakter för boende i stadsdelen Araby. Genom att stadsdelsmammorna i Araby kommer bära gröna scarves så ska det gå snabbt att känna igen dem.

Stadsdelsmammor finns på andra orter i landet och ute i Europa och satsningarna visar på ökad trygghet, positiv utveckling i områdena och att det skapas nya nätverk genom stadsdelsmammorna. 

”Mammor emellan” är ett samverkansprojekt mellan Växjö kommun, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), Arabys Aktiva Familjer, Växjöbostäder AB, Victoria Park och Hyresgästföreningen Region Sydost.

– Vi som fastighetsbolag tycker att det är viktigt att stärka mammornas kompetens att självständigt klara sig i samhället. Stadsdelsmammorna tillför en viktig roll att nå ut till personer som saknar sociala nätverk genom att fler får tillgång till nätverk och samhällsinformation. Mammorna kommer att vara nyckelpersoner i Araby där vi upplever att informationen inte alltid når hela vägen fram, säger Elna Omanovic, Victoria Parks områdeschef i Växjö.

Läs hela pressmeddelandet här

Titta gärna på reportaget av SVT om Trygghetsprojektet.

Nu är stadsdelsmammorna redo att guida nyanlända

Stadsdelsmammor har utbildats för att vara ett stöd för nyanlända på Arabyområdet i Växjö. Kvinnorna ska fungera som en typ av guide till samhället.

"Det är jättespännande. Jag vet att det finns många här som behöver hjälp med att integrera i samhället", säger Wafaa Mohamed, en av de tolv stadsdelsmammorna. 

Lyssna på reportaget av SR här