Nyrenoverad parkering med tryggare belysning i Haninge

I Haninge, på Lejonets gata, har det skett en omfattande renovering av parkeringsplatserna. Arbetet påbörjades förra året strax efter sommaren och avslutades innan jul.

- Här har de som bor i höghuset intill haft första parkett under bygget och sett den stora förvandlingen som har skett, berättar Roger Malmquist, områdeschef i Haninge.

Under renoveringen av parkeringen har det lagts ny asfalt, målats nya linjer, monterats parkeringsplank och numreringar. Därtill har alla parkeringar ökat i bredd.

Dessutom installerades det ny belysning som gör att hela parkeringsytan lyses upp bättre och ger en tryggare plats för de som bor i området. Den nya LED-belysningen är även miljömässigt mer effektiv.

Parkeringen har utökats med ytterligare 50 parkeringsplatser till 160 platser för områdets 617 lägenheter.  Utökningen inkluderar besöksparkeringar med eller utan laddningsstation för elbil och förhyrda parkeringar med laddningsstation för elbil.

- Vi har redan fått positiva kommentarer från våra hyresgäster då behovet av fler parkeringsplatser har varit stort. Många har även uppskattat att parkeringarna har blivit bredare och markeringar samt numrering är tydligare, fortsätter Roger Malmquist.

Laddningsstationerna för elbil beräknas vara igång i februari och redan nu har många anmält intresse för platserna.