Nu installerar vi solceller i Kungsmarken

Vi fortsätter att utveckla klimatsmarta byggnader genom att bland annat installera solceller. Nästa fastighet som står på tur är Smörblomman i Karlskrona.

I Karlskrona erbjuder vi 1350 lägenheter fördelat på sju områden.

- När solcellerna är installerade räknar vi med att kunna producera knappt 200000 kWh/år. Det innebär att ca 20% av den el som vi tillför denna byggnad kommer att komma från våra egna tak och från solen, säger Per-Otto Bengtsson, Energispecialist.

Fördelarna med att investera i solel är flera. Vi bidrar med egen elproduktion som minskar vårt eget, men också Blekinges och Sveriges behov av produktion av el. Vi bidrar även med egen grön, lokalproducerad el som minskar behovet av överföringar av el från andra delar av regionen och Sverige. Vi rustar för framtiden, då de allra flesta experter gör bedömningen att elanvändningen kommer att gå upp, för att täcka behovet för exempelvis laddbara fordon.

Vi har en viktig roll att spela i hur vi kan bidra till ett bättre klimat. 30% av EU:s samlade energianvändning går till fastighetssektorn, vi behöver därför bli mycket bättre på att själva bidra med egen produktion, där det är möjligt. Tak i rätt läge och med rätt förutsättningar, där det är gynnsamt att installera solceller är ett tydligt exempel på detta.

Per-Otto Bengtsson, Energispecialist

Per-Otto Bengtsson, Energispecialist