Läxhjälp för ökade framtidsmöjligheter

"Tack vare finansiering från er kan vi bedriva Läxhjälpsprogrammet där det behövs som allra mest. Programmet nådde under läsåret 2018/2019 drygt 1100 högstadieelever som, när de börjar på Läxhjälpen, saknar godkänt betyg i ett eller flera kärnämnen. Tillsammans med ert stöd ger vi dessa elever ett resultatfokuserat läxhjälpsprogram som stöttar dem i att få godkända betyg och ta sig vidare till gymnasiet."

Tack för ert viktiga stöd - utan er, ingen Läxhjälp!

Stiftelsen Läxhjälpen

Läs mer om arbetet på Apelgårdsskolan och Stiftelsen Läxhjälpen här >>