Hon är motorn i vårt bosociala arbete

Adisa Handzic är Victoria Parks bosociala chef och motorn i vårt arbete när det gäller bosociala frågor. Hon är samhälls- och kulturanalytiker och har tidigare arbetat med hyresgäster utifrån ett kommunperspektiv men även ideellt, vilket har givit henne en bred och god erfarenhet.

Adisa stöttar våra lokala kontor och ser till att få upp bosociala frågor på agendan.

- Jag tror att man kan påverka att skapa det samhälle man själv vill leva i och genom att arbeta socialt når vi både människan och samhället. Hållbarhet är en del av vår vision, våra mål och vår värdegrund, säger Adisa.

1. Vad gör en bosocial chef?
- Min roll är direkt riktad till våra områdeschefer som tillsammans med förvaltningen arbetar i våra bostadsområden, det är där vi bedriver vårt bosociala arbete. Jag jobbar med avstämningar med områdescheferna och övrig personal, samt är ute på lokalbesök (när det är möjligt) och kommer med egna förslag på samarbeten och samverkan. Samverkan är särskilt viktigt och att vi samverkar med andra aktörer som också arbetar med samma frågor och har samma målbild som vi, säger Adisa Handzic.

2. Hur långt har vi kommit med arbetet?
- Vi skapar fler och fler samarbeten i samtliga orter där vi finns, ingår i fler projekt och skapar egen bosocial verksamhet.

I Göteborg har vi ingått ett samarbetsavtal med allmännyttan Poseidon där vi har samarbetet för ett tryggare Lövgärdet genom exempelvis trygghetsvandringar och vi vill göra Lövgärdet tryggare.

I Malmö engagerar vi barn i våra bostadsområden genom att låta deras konstverk pryda våra nyrenoverade hissar. Det är ett projekt i samarbete med kulturhuset Drömmarnas hus i Malmö.

- Jag har gått med i olika projekt tillsammans med våra områdeschefer. I Växjö exempelvis, där vi deltar i projektet ”Mammor emellan” tillsammans med kommunen, Växjöbostäder, Hyresgästföreningen och andra organisationer. Projektet riktar sig till nyanlända kvinnor som ska nås av samhällsinformation av andra invandrade kvinnor som vi bidrar till att utbilda. Det är ett väldigt spännande samarbete, säger Adisa.

3. Finns det några utmaningar i ditt arbete?
- Det finns absolut utmaningar med arbetet och det handlar om att staka vägen för hur vi arbetar med social hållbarhet både lokalt och nationellt. Det är inte alltid så lätt att veta precis vilka insatser och initiativ som behövs lokalt, hur mycket personalresurser som krävs och framförallt om man inte ser resultatet direkt. Där gäller det för mig att både göra duktiga analyser och avvägningar samt peppa och hjälpa till att driva arbetet framåt, avslutar Adisa.