För ett tryggare Lövgärdet - tillsammans med Bostad AB Poseidon

Högt upp på prioriteringslistan står sysselsättning för barn och ungdomar, tryggare boendemiljöer och ett upprustat torg i Lövgärdet centrum.

I mars skrev Victoria Park och Bostads AB Poseidon under ett samverkansavtal för att skapa ett tryggare Lövgärdet. Högt upp på prioriteringslistan står sysselsättning för barn och ungdomar, tryggare boendemiljöer och ett upprustat torg i Lövgärdet centrum.

Glenn Malmberg, regionchef Göteborg på Victoria Park och Heléne B Zendegani, ny verksamhetsledare Poseidon distrikt Angered svarar på frågan Vad krävs för att lyckas?

”Det är viktigt att se över var våra pengar och insatser gör störst nytta för de som bor i Lövgärdet. Det finns många nätverk, projekt och intressenter på plats”, säger Heléne.

”Vi tänker likadant och har bra kontakter med skolan, polisen och stadsdelsnämnden. Den positiva andan finns här. Nu ser vi fram emot att jobba tillsammans för ETT Lövgärdet, en trygg plats för göteborgare", säger Glenn. 

"Torget i Lövgärdet centrum, som vi äger, står högt upp på listan. Det, liksom skolan, är en mötesplats för hela Lövgärdet och vi behöver göra det tryggare, grönare och mer inbjudande för till exempel barnfamiljer. Vi har nu lyssnat in vad olika intressenter har för önskemål och gett en landskapsarkitekt i uppgift att komma med förslag. Min förhoppning är att det ska stå klart till nästa sommar", säger Glenn.