Dags för årets kundundersökning

Nu delar vi ut den årliga undersökningen till våra hyresgäster i samtliga städer. 

För att få veta vad som är bra och vad vi kan förbättra, delar vi varje år ut en kundundersökning till hälften av alla våra hyresgäster. 

Kundundersökningen genomförs varje år i samarbete med AktivBo och mäter serviceindex - en sammanvägning av frågor inom områden som “Ta kunden på allvar”, “Trygghet”, “Rent och snyggt” och “Hjälp när det behövs”. Svaren ligger till grund för hur vi styr verksamheten och prioriterar framöver. 

Vi hoppas att många medverkar och hjälper oss att bli ännu bättre och utveckla ett boende att trivas riktigt bra i.