Byggstart av Lövgärdets torg

Den 18 januari påbörjades bygget av det nya torget som ska förvandla Lövgärdets centrum till en trygg och inbjudande mötesplats.

Hela torget och den intilliggande parken ska göras om från grunden. Tanken är att det ska bli ett levande och tryggt torg för alla. Den intilliggande parken ska locka såväl äldre som yngre personer och erbjuda sittplatser, grönska, ledstänger, belysning och plats för lek.

Vår plan är att torget ska stå färdigt den 1 juli 2021.

Lyssna gärna på reportaget av SVR P4 Göteborg om Lövgärdets torg.


Från vänster: Johan Urun, förvaltare och Glenn Malmberg, områdeschef i Göteborg.