Nyhetsarkiv

Stärkt samverkan för ett tryggare Lövgärdet

Förra året startade vi ett samarbete med Bostads AB Poseidon för att skapa ett tryggare och inkluderande Lövgärdet. Nu förstärker vi det samarbetet i ett nytt avtal.

Satsningarna vi tillsammans gjorde under 2020 har gett goda resultat, och för att jobba långsiktigt tillsammans så har vi valt att förlänga och fördjupa samarbetet fram till 2025. Tillsammans äger vi 95 procent av bostäderna i Lövgärdet och vi delar ambitionen att jobba för att området ska tas bort från Polisens lista över särskilt utsatta områden.

Hittills har samarbetet bland annat resulterat i gemensamma trygghetsvandringar, ronderingar och aktiviteter för unga. Tillsammans med forskare från Göteborgs universitet initierade vi även en analys om hur tryggheten kan stärkas på sikt. Nu kommer vi att arbetar vidare med fokus på närvaro och trygg förvaltning. Men även insatser som bidrar till att stärka sammanhållningen i området genom aktiviteter, gemensam skyltning och samverkan med fler. En konkret satsning som många boende i Lövgärdet kommer att märka av inom kort är gemensamma trygghetsvärdar i hela Lövgärdet, som finns på plats under kvällar och helger, sju dagar i veckan. Glen Malmberg

Glenn Malmberg, Regionchef sammanfattar det fortsatta samarbetet:
- Fantastiskt roligt att i ytterligare fem år få fortsätta det goda samarbete Victoria Park och Poseidon haft under 2020. Vi ser en stor potential att förbättra Lövgärdet under de kommande åren. Bland annat bygger vi 46 nya hyreslägenheter samt tar ett helhetsgrepp om gestaltningen av Lövgärdets Torg. En annan viktig nyckelfaktor till ökad trygghet är att vi nu får möjlighet att samarbeta med Poseidon avseende trygghetsvärdar, ett koncept som Poseidon haft i flera år.

Några av målsättningar i avtalet 2020-2025: 
• Införa gemensamma trygghetsvärdar i området med start 2021. 
• Verka för ett integrerat Lövgärdet genom bland annat ett koncept för områdesskyltning. 
• Ta fram och genomföra ett gemensamt koncept för trygghetssäkrade fastigheter. 
• Samverka med fler intressenter i området för ett ökat inflytande och delaktighet för boende. • Fortsätta att stötta sociala aktiviteter i området. 
• Ta fram en handlingsplan för området utifrån den utvecklingsanalys som genomfördes via Göteborgs universitet.