Åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19

Vi har pga av antalet fall av Covid-19 fortsätter att öka tagit följande beslut för att minska smittspridningen.

Fr o m 21 december kommer vi hålla tillfälligt stäng för besök. Vi kommer också bara att åtgärda akuta fel och skador i våra lägenheter. Det innebär att vi kommer att vänta med att genomföra serviceärenden som inte är brådskande. Du är självklar fortsatt välkommen att kontakta oss, och vi uppskattar att du lämnar in alla dina ärenden så att vi får möjlighet att se över dem

.Läs mer hur vi tillsammans kan minska smittspridningen här, t ex när vi besöker dig.

Tack för att du hjälper oss. Ta hand om dig och varandra!