Ledning

Per Ekelund CEO

Anställd 2013. Född 1971.

Övriga uppdragCEO för Hembla AB. Styrelseledamot och ordförande för Victoria Park AB och Hembla AB.

Utbildning och erfarenhet Byggnadsingenjör. Tidigare ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen.

 

Tommy Åstrand CFO och vice VD

Anställd 2017. Född 1968.

Övriga uppdragCFO för Hembla AB. Styrelseledamot för Victoria Park AB och Hembla AB.

Utbildning och erfarenhet Civilekonom. Tidigare CFO Sysav AB, Tribona AB, E.ON Värme AB.

 

Liselott Wennerström HR-chef

Anställd 2017. Född 1970.

Övriga uppdragHR-chef för Hembla AB. Styrelseledamot för Victoria Park AB och Hembla AB.

Utbildning och erfarenhet Fil kand Human Resource. Tidigare Operations & HR Director Viktväktarna, Head of HR Development Pågen AB, VD SpecialPartner AB.

 

Peter Ullmark COO

Anställd 2020. Född 1982.

Övriga uppdragCOO för Hembla AB.

Utbildning och erfarenhet Civilingenjör. Tidigare andra ledande befattningar i fastighetsbranschen, senast Skandinavienchef för Akelius.

 

Jonatan Öhman Kommunikationschef

Född 1984.

Övriga uppdragKommunikationschef för Hembla AB sedan 2018, Byråchef, Sthlm Urban Advisors.

Utbildning och erfarenhetCivilekonom. Kommunikationskonsult Kreab och Burson-Marsteller. Communications manager på Stockholms läns landsting.

 

Dan Mårtensson Projekt- och Underhållschef

Anställd 2008. Född 1981.

Övriga uppdragProjekt- och Underhållschef för Hembla AB.

Utbildning och erfarenhetIHM Business School.

 

Ida Ringdal Nyproduktionschef

Född 1979.

Övriga uppdragNyproduktionschef för Hembla AB sedan 2017, VD Cape Sweden AB samt styrelseledamot i Cape Sweden Holding AB.

Utbildning och erfarenhetByggingenjör. Exploateringschef och Bostadsrättschef Wallenstam AB. 

Eddie Juhlin Chefsjurist

Anställd 2020. Född 1970.

Övriga uppdragChefsjurist för Hembla AB.

Utbildning och erfarenhet Jur. kand. Tidigare advokat och delägare i Fredersen Advokatbyrå AB.