Om att hitta hem hos victoria park

Vi vill att du ska trivas hos oss – i ditt hem, i huset, med grannarna, gården och staden. Därför arbetar vi med att skapa riktigt bra platser att leva på. 

Genom vår hållbara förvaltning utvecklar vi attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Idag finns vi i fjorton städer med 17 000 lägenheter. 

Vi har tre ben i vår förvaltning som alla är lika viktiga: upprustning, kundfokus och bosocialt arbete.

Hållbart företagande

Vi förvärvar, äger och förädlar framförallt fastigheter som byggdes i ”miljonprogrammet” på 1960- och 70-talet. Genom att satsa i dessa områden och fastigheter kan vi ta till vara på de värden och den potential som redan finns. För oss handlar det inte bara om hus, utan minst lika mycket om människor, samhälle och miljö.

Hållbar förvaltning

I vår hållbara förvaltning rustar vi upp och renoverar på lång sikt samtidigt som vi bygger fler bostäder, men framförallt investerar vi i relationer med boende och samverkar med viktiga samhällsaktörer – för att göra skillnad. Tillsammans utvecklar vi attraktiva bostadsområden.

 

Bolags­värde

Förädling av fastighets­bestånd

Individ­nytta

Trygghet, arbete och nöjda hyres­gäster

Samhälls­nytta

Minskade kostnader för arbets­löshet och utanför­skap