Visselblåsning (Whistleblowing)

Vi är måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi har därför inrättat en extern visselblåsartjänst.

Om tjänsten

När du lämnar en uppgift ska du ange Victoria Parks bolagskod: clo843. Visselblåsartjänsten kan användas av alla för att lämna information om en farhåga om något som strider mot lagar, regler, policys eller riktlinjer och som allvarligt kan påverka Victoria Park eller våra anställda. Exempel på sådana oegentligheter kan vara ekonomisk brottslighet, korruption, allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsbrister som kan äventyra anställdas liv och hälsa.

På skärmen får du ett ärendenummer och lösenord. Spara dem säkert. Dessa nummer ska du använda för att följa upp eller komplettera uppgifterna. Du är anonym i den fortsatta dialogen. Därefter följer du instruktionerna i formuläret.
 

 

Läs vår Visselblåsningpolicy