Om viljan att göra rätt

Investering i hållbara relationer handlar bland annat om att olika människor vill bo hos oss, precis som att vi vill att våra medarbetare tycker att vi är en bra arbetsgivare. Vi önskar också att våra leverantörer, entreprenörer och många andra samhällsaktörer vill samarbeta med oss.

Principer för ansvar och respekt

På Victoria Park strävar vi efter att vara ett företag som tar ansvar – för människor, bolag, samhälle och miljö – och det är också utgångspunkten för vår uppförandekod. Koden bygger på principerna i FN Global Compact som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, etik och korruption. Det handlar om att leva upp till både våra egna och samhällets regler, krav och förväntningar. Och det är en uppgift vi tar på stort allvar och arbetar med varje dag.

Uppförandekod för medarbetare 

Uppförandekod för leverantörer 

 

Affärsetik – att ta ansvar och göra rätt för sig

Skulle någon, leverantör, medarbetare eller kund, uppleva eller upptäcka tecken på oegentligheter kan man använda Victoria Parks externa visselblåsartjänst. Här kan man göra en anonym anmälan. Det ska inte finnas några tveksamheter om våra värderingar och vår affärsetik. 

Visselblåsartjänsten kan användas av alla för att lämna information om en farhåga om något som strider mot lagar, regler, policys eller riktlinjer och som allvarligt kan påverka Victoria Park eller våra anställda. Exempel på sådana oegentligheter kan vara ekonomisk brottslighet, korruption, allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsbrister som kan äventyra anställdas liv och hälsa.

Om visselblåsning

När du lämnar en uppgift ska du ange Victoria Parks organisationskod: wbvp och därefter följa instruktionerna på skärmen. På skärmen får du ett ärendenummer och lösenord. Spara dessa för att följa upp eller komplettera uppgifterna. Du väljer själv om du vill vara anonym i formuläret.

Läs vår Visselblåsningpolicy

Droppen som urholkar stenen

2013 tog Victoria Park över de skandalomsusade fastigheterna på Herrgården i Rosengård. Då var många lägenheter i mycket dåligt skick med omfattande mögel och kackerlackor som en del av vardagen. Hur ser det ut på Herrgården i dag – sex år efter att Victoria Park har drivit ett omfattande upprustnings- och bosocialt arbete i området?

Nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark har i sin fördjupande rapport om Victoria Parks satsningar i Herrgården kommit fram till häpnadsväckande resultat. På sex år har antal brott minskat avsevärt, valdeltagandet har ökat, antal förvärvsarbetare har ökat för att nämna några faktorer som lyfts fram i rapporten. Ladda ner hela rapporten eller sammanfattningen här:

Hela rapporten

Sammanfattning av rapporten