Samhällsansvar

Den socialt hållbara förvaltningen är en central del i Victoria Parks förädlingsmodell och utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete. Målet är att bidra till social hållbar stadsutveckling med riktade satsningar på delaktighet och engagemang. Det gör vi genom att skapa och bygga hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle.

Skapa delaktighet och engagemang

Vårt bestånd återfinns framförallt i miljonprogramsområden där arbetslösheten är högre och den sociala integrationen är lägre än genomsnittet i Sverige. För oss är det viktigt att engagera våra hyresgäster i arbetet med att skapa attraktiva boendemiljöer och områden. Det sker genom satsningar på delaktighet och förebildsarbete. Genom vår lokala organisation och bobutiker har vi möjlighet att ha en nära dialog med våra kunder och därmed bygga långsiktiga relationer.

Renovering av lägenheter

De flesta av våra fastigheter är 50-60 år gamla och behöver rustas upp. Vi renoverar bland annat uppsagda och utflyttade lägenheter, eller när en hyresgäst så önskar. Den nyrenoverade lägenheten hyrs ut till ny standard och månadshyra. Det betyder att ingen hyresgäst tvingas flytta på grund av renovering. Vårt arbete resulterar i successivt upprustade fastigheter och lugnare och mer attraktiva bostadsområden.

Bosocialt arbete

Nyckeln till att skapa en trivsam och attraktiv boendemiljö är nöjda och engagerade hyresgäster och medarbetare. Vi ser därmed en styrka i att anställa personer som bor i bostadsområdet. 

Med Victoria Park-programmet förstärker vi den traditionella och lokala förvaltningsorganisationen genom att anställa 30 nya medarbetare varje år. På så vis kommer fler in i samhället och ut i arbestlivet. 

Brett samhällsengagemang

Vi samverkar även med myndigheter, kommuner, organisationer, fastighetsägare, föreningar på olika nivåer och i olika projekt och sakfrågor. Våra satsningar avser aktiviteter som främjar våra hyresgäster och våra områdens utveckling, såsom: läxhjälp, fotbollsskola, sambafotboll, hisskonst, biokvällar, teater, simskola med mera.