Organisation

Med en växande organisation ökar behoven av samordning och högre krav ställs på kommunikation och ledarskap samtidigt som vi eftersträvar en hög grad av självständighet hos våra medarbetare. Med en tydlig uppförandekod skapar vi förutsättningar för ansvarsfulla och professionella medarbetare med kundens bästa för ögonen.

Med egen personal i bostadsområdet vill vi tillsammans med våra hyresgäster göra området till en riktigt bra plats att leva på. Vi finns på plats i bostadsområdet för närhet, bra service och det dagliga mötet med våra hyresgäster. En stark lokal närvaro är en förutsättning för att kunna göra skillnad, att påverka och driva en positiv utveckling av stadsdelen och samhället. Som stöd till förvaltningen finns ett antal koncerngemensamma funktioner på huvudkontoret i Malmö.

Gemensam värdegrund i det dagliga arbetet

Vår framgång är beroende av att vi har engagerade och kompetenta medarbetare. Victoria Parks mål är att våra medarbetare ska känna stolthet över sitt och sina kollegors arbete. Hur vi attraherar och behåller duktiga medarbetare är en nyckelfråga.

Under 2017 påbörjade Victoria Park ett koncernövergripande värderingsarbete. Arbetet har resulterat i tre tydliga ledord som ska verka som en röd tråd i det dagliga arbetet: