Omtanke om dig

Vi vill att du ska trivas hos oss – i ditt hem, i huset, med grannarna, gården och staden. Varje dag jobbar vi med att skapa trivsel, hålla det rent och snyggt i våra områden. För att vi ska veta vad som är viktigt för våra kunder har vi därför flera olika kontaktmöjligheter. Genom öppen och tät dialog kan vi lösa enkla ärenden i vardagen samtidigt som vi kan planera och göra större insatser på lång sikt. Tillsammans skapar vi trygga och attraktiva områden.

Din åsikt gör att vi blir bättre

För att uppfylla förväntningarna på oss som fastighetsägare genomför vi årligen en kundundersökning. Återkopplingen från våra boende är vägledande för vårt förbättringsarbete. För att få veta vad som är bra och vad vi kan förbättra delar vi ut en kundundersökning till hälften av alla våra hyresgäster varje år.

Genom att medverka i kundundersökningen går det att påverka sitt boende. Svaren ligger till grund för hur vi planerar och vad vi prioriterar framöver.

Hög tillgänglighet och service

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet, tillgänglighet och service. Den nya tjänsten Kundservice är ett direkt resultat av våra kunders önskemål och ett sätt att höja vår servicenivå.

Vi finns på plats och utför uppdrag för våra kunder i våra bostadsområden varje dag. Förutom daglig närvaro finns det flera olika sätt att kontakta oss.

På tjänsten Mina sidor försöker vi hitta nya sätt för att höja servicegraden genom ökad digitalisering. Här ger vi smarta råd och tips om bostaden, informerar om förmånliga erbjudanden, som exempelvis hemförsäkring, och tar emot serviceanmälan. Här finns också information om din hyresavi och vad som händer just nu i ditt hus och område. Med ny teknik och digitalisering försöker vi göra det enklare för dig som bor hos oss.