Om hur vi skapar nya bostäder

Vi tar god hand om våra hus och försöker samtidigt hitta nya sätt att skapa fler bostäder i våra områden. Det gör vi både genom att bygga om och bygga nytt.

Bygga om

Vi arbetar aktivt med att bygga om underutnyttjade ytor som källarutrymmen, cykelförråd eller vindar för att skapa nya bostäder. Vi omvandlar tråkiga och outnyttjade källarutrymmen till kvadratsmarta lägenheter, många med egen fin uteplats. Det har blivit ett lyft för hela området. Med fler och nya grannar får gårdarna ett nytt liv. 

Bygga nytt

Vi tittar även på att bygga helt nya lägenheter i våra bostadsområden. Inte sällan finns det outnyttjade parkerings- eller grönytor som kan användas bättre, som i Borås och Linköping. Nya bostäder och fler som flyttar in ger attraktivare bostadsområden. Läs mer här >>