om att jobba tillsammans

De flesta av våra medarbetare finns i vår förvaltningsorganisation – för att vara så nära våra boende som möjligt. Vi är övertygade om att med egen personal kan vi tillsammans med våra hyresgäster göra just ditt område till en riktigt bra plats att leva på.

Långsiktig satsning på sysselsättning och integration

Att ha medarbetare som bor hos oss handlar om att skapa stolthet, dialog och engagemang. Varje år anställer vi boende i vårt Miljövärdsprogram. Som miljövärdar får de boende en tydlig uppgift, ansvar och kolleger för att sen komma vidare ut i arbetslivet eller gå vidare till studier. På så sätt blir de goda förebilder för andra i området. Det är bra för individen, oss och samhället. Många väljer att tacka ja till fortsatt anställning hos oss som fastighetstekniker eller fastighetsskötare.

Olika och lika

Genom att anställa medarbetare med anknytning till våra områden känner våra kunder igen sig i vår organisation. Det ger förutsättningar för hållbara relationer. Victoria Park ska vara en arbetsplats där alla medarbetare kan vara sig själva. Det gäller oavsett ålder, kön, etnicitet eller sexuell läggning. Samtidigt ska alla behandlas lika och ingen ska diskrimineras. Löftet om en utvecklande arbetsplats gäller för alla.

Hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle

Hållbara relationer är en del av Victoria Parks ansvarstagande företagande. Vår framgång bygger bland annat på hur lever upp till våra värdeord och hur vi möter våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Ordning & reda    Kundfokus    Som mitt eget    Tillsammans