Om att göra skillnad. På riktigt.

För att människor ska vilja bo ho oss behöver vi erbjuda attraktiva bostadsområden. Det förutsätter att vi satsar på både hus och relationer med fokus på att lyfta området.

För oss bygger socialt hållbara investeringar på engagemang och relationer. Det skapar vi genom vår närvaro i bostadsområdena. På så sätt bygger vi långvariga relationer mellan bolag, individ och samhälle. Resultatet blir mer attraktiva bostadsområden och en positiv samhällsutveckling.

Ökad sysselsättning och integration

Attraktiva och trivsamma bostadsområden bygger på att vi har nöjda och engagerade hyresgäster. En del av framgången ligger i arbetet att öka andelen förvärvsarbetande för att stärka trygghet och integration. Det gör vi med vår uthyrningspolicy där vi ser varje uthyrning som starten på en lång relation och genom våra program för Miljövärdar respektive Sommarjobbare.

MILJÖVÄRDPROGRAMMET
Sedan 2013 erbjuder vi varje år 30 boende i våra områden en anställning som miljövärd under 12 månader. Anställningen lyfter sysselsättningsgraden samtidigt som den fungerar som en språngbräda till arbetsmarknaden eller studier. Med Miljövärdsprogrammet förstärker vi den traditionella och lokala förvaltningsorganisationen genom att anställa 30 nya medarbetare varje år. På så vis kommer fler in i samhället och ut i arbetslivet. Vi strävar också efter att upphandla entreprenörer med sociala klausuler för att ytterligare stärka sysselsättningsgraden.

Miljövärdarna får först en praktisk utbildning i fastighetsskötsel. Bostadsområdena hålls snygga och rena genom att miljövärdarna tar hand om gemensamma ytor som trapphus, källare, tvättstugor och miljörum. Genom lokal förankring, närvaro och dialog ökar förutsättningarna för hållbara relationer och attraktiva bostadsområden.

  • 143 personer har medverkat i programmet under 2013-2020.
  • 65 % av dem som fullföljt har gått direkt vidare till annan anställning, hos oss eller hos en av våra partners, eller studier.

SOMMARJOBBARE
Under 2021 utökar vi antalet ungdomar som kommer att sommarjobba hos oss. Sommarjobb ger värdefull arbetserfarenhet, sänker trösklarna in i arbetslivet samtidigt som vi också hoppas att satsningen innebär att några av dem kommer att välja att arbeta i fastighetsbranschen i framtiden. 

Ungdomarna är mellan 16-20 år och de flesta av dem bor hos oss i Eskilstuna, Göteborg, Kristianstad, Linköping, Malmö, Markaryd och Växjö. Vår ambition är att kunna erbjuda ännu fler sommarjobb nästa år, och i fler städer. 

Genom att satsa på sommarjobb till ungdomar kommer fler in i samhället och ut i arbetslivet samtidigt som vi inspirerar fler till fastighetsbranschen. Vi vill ge dem kontakter för framtiden och för att skapa en stolthet och trygghet för platsen där de bor.

Tillsammans är vi starkare

Vi är medlemmar i branschorganisationerna Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna och samverkar med myndigheter, kommuner, organisationer, bostadsbolag, föreningar på olika nivåer och i olika projekt och sakfrågor för att öka tryggheten och trivseln i våra bostadsområden. Läs mer här >>. 

Vi tror på att hitta mötesplatser mellan människor och uppmuntra till grannsamverkan eftersom goda grannar bidrar till trygghet och trivsel. Våra satsningar avser aktiviteter för våra hyresgäster och områdenas utveckling som läxhjälp, fotbollsskola, sambafotboll, hisskonst, biokvällar, teater, simskola med mera. Vi arrangerar också områdesdagar med mat, dryck och roliga aktiviteter. För att skapa riktigt bra platser att leva på.

Attraktionskraften ökar med upprustning

De flesta av våra fastigheter är 50-60 år gamla och behöver rustas upp. Bland annat renoverar vi uppsagda och utflyttade lägenheter, eller när en hyresgäst så önskar. Den nyrenoverade lägenheten hyrs ut till ny standard och månadshyra. Det betyder att ingen hyresgäst tvingas flytta på grund av renovering. De nyrenoverade och nybyggda lägenheterna attraherar nya hyresgäster med stabil ekonomi till bostadsområdet samtidigt som boende kan välja att uppgradera sitt hem och bo kvar.

Om att få det att vända

Hur kan vi säga att vårt arbetssätt bidrar till en positiv samhällsutveckling? Vi följer upp vårt arbete för att se att utvecklingen går i rätt riktning. Två externa rapporter visar att vårt arbetssätt fungerar.

Rapport: Droppen som urholkar stenen

När vi tog över fastigheterna på Herrgården i Rosengård 2013 fanns det ett stort upprustningsbehov. Victoria Park satsade både på att renovera husen och på att vända den negativa utvecklingen i området genom bosociala insatser. Tillsammans med boende, polis, räddningstjänst och offentliga samarbetspartners har vi fram till 2018 fått ett kvitto på att vår hållbara förvaltningsmodell funkar.

Läs hela rapporten här

Läs sammanfattningen av rapporten här

Rapport: Bortom bokslutet

Sedan 2013 har vi anställt boende i Miljövärdsprogrammet. För att se om detta initiativ gett effekt har vi låtit en utomstående expert granska och räkna på effekterna. Rapporten redovisar att det ekonomiska värdet av de personer som fått anställning under åren 2013-2016 är betydande. Samhällsvinsterna i ett 20-årsperspektiv av att bryta de medverkandes utanförskap uppskattas till 120 miljoner kronor. 

Hela rapporten

Sammanfattning av rapporten