Omtanke om våra hus och miljön

Genom vårt sätt att renovera tar vi vara på de resurser som redan finns och bidrar på så sätt till bostadsförsörjningen. 

De flesta av våra hus byggdes på 1960- och 70-talet. Då byggde man på ett annat sätt. Många hus har ett kraftigt eftersatt underhållsbehov och för att husen ska fungera idag behöver vi successivt rusta upp och förbättra.

Det handlar om stora insatser som att lägga om tak, byta fönster och installera ny ventilation och värmesystem. Men även om att uppgradera vitvaror, byta golv och måla om för att du ska trivas.

Med dessa insatser ökar vi boendekvaliteten. Med ny teknik och digitalisering försöker vi också göra saker smartare och enklare för dig som bor hos oss.

Vi framtidssäkrar våra hus för längre hållbarhet

Satsningar på energi, miljö och vatten gör att vi hushåller med resurserna. Genom ny teknik använder vi också resurserna smartare. Husen håller längre och vi minskar vår miljöpåverkan samtidigt som kostnaderna blir lägre – för alla.

  • Energi- och vatteneffektiviseringar som styrning av ventilation och värme/el, även installation av solcellsanläggningar, utbyte till LED-belysning och installation av individuella vattenmätare i lägenheterna. Renoverade lägenheter förses med vattensnåla armaturer och WC-stolar. I våra vattensparprojekt ingår också stambyten och relining av avloppsledningar.
     
  • Energioptimering genom prognosstyrda värmecentraler och installation av rumsgivare för att säkerställa rätt  inomhustemperatur och tilläggsisolering av vindar för sänkt energiförbrukning.
     
  • Stora underhållsinsatser som byte av tak, fönster och dörrar, ommålning av fasad och uppfräschning av trapphus och installation av nya hissar samt utbyte av gamla vitvaror och maskiner.
     
  • Digitala lösningar som passagesystem för ökad trygghet och smidigare bokning för tvättstugor.

 

VI FRAMTIDSSÄKRAR VÅRA HUS FÖR LÄNGRE HÅLLBARHET

Satsningar på energi, miljö och vatten gör att vi hushåller med resurserna. Genom ny teknik använder vi också resurserna smartare. Husen håller längre och vi minskar vår miljöpåverkan samtidigt som kostnaderna blir lägre – för alla.

Energieffektiviseringar som styrning av ventilation och värme/el, även installation av solcellsanläggningar, utbyte till LED-belysning och installation av individuella vattenmätare i lägenheterna.

Stora underhållsinsatser som byte av tak, fönster och dörrar, ommålning av fasad och upp- fräschning av trapphus och installation av nya hissar samt utbyte av gamla vitvaror och maskiner.

Energioptimering genom prognosstyrda värmecentraler och installation av rumsgivare för att säkerställa rätt inomhustemperatur och tilläggsisolering av vindar för sänkt energiförbrukning.

Digitala lösningar som passagesystem för ökad trygghet och smidigare bokning för tvättstugor.