Om var vi finns

Med 16 700 lägenheter i vårt bestånd kan många hitta hem hos oss. Du bestämmer själv hur du vill bo.

Våra bostäder finns i några av Sveriges mest attraktiva städer och regioner som lockar många att flytta hit. Här finns ett brett utbud av arbetstillfällen och utbildningar, goda kommunikationer för större pendlingsmöjligheter som suddar ut gränserna mellan innerstad, förstad och grannstad. Stor variation på kulturupplevelser, närhet till lokal service och skola, men inte minst naturen gör dessa städer till riktigt bra platser att bo på.

Våra områden bjuder på en varierad bebyggelse. Ofta är bostadshusen byggda kring lummiga, gröna och bilfria innergårdar som ger lust till både trygg lek och glatt umgänge.

Förutom 16 700 lägenheter erbjuder vi lokaler både för kommersiella verksamheter och för vård, omsorg och skola. Mixen av bostäder och olika verksamheter gör att vi kan skapa riktigt bra platser att bo på.

Region Stockholm 8 400 lägenheter

Region Malmö 5 700 lägenheter

Region Göteborg 2 600 lägenheter

Läs mer om våra bostadsområden här >>