Rapporter 

Här hittar du våra finansiella rapporter under perioden bolaget var noterat på Nasdaq Stockholm.