Fastigheter

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 300 000 kvadratmeter, fördelat på över 16 600 lägenheter, i 13 städer.

10 procent av den uthyrbara ytan avser kommersiella lokaler, varav en tredjedel av lokalerna inrymmer idag någon form av samhällsrelaterad verksamhet, såsom förskoleverksamhet, skola, vård, vårdboenden och utbildning.

Region Stockholm: 8 400 lägenheter

Region Malmö: 5 700 lägenheter

Region Göteborg: 2 600 lägenheter

 

 

Fastighetsförteckning