Fastigheter

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 300 000 kvadratmeter, fördelat på över 16 600 lägenheter, i 12 städer.

10 procent av den uthyrbara ytan avser kommersiella lokaler, varav en tredjedel av lokalerna inrymmer idag någon form av samhällsrelaterad verksamhet, såsom förskoleverksamhet, skola, vård, vårdboenden och utbildning.

Region Stockholm


Region Malmö


Region Göteborg

Fastighetsförteckning