Fastigheter

Vårt fastighetsbestånd uppgår till över 1 300 000 kvm fördelat på 16 700 lägenheter.

10 procent av den uthyrbara ytan avser kommersiella lokaler, varav en tredjedel av lokalerna inrymmer idag någon form av samhällsrelaterad verksamhet, såsom förskoleverksamhet, skola, vård, vårdboenden och utbildning.

Region Stockholm: 8 400 lägenheter

Region Malmö: 5 700 lägenheter

Region Göteborg: 2 600 lägenheter

 

 

Fastighetsförteckning