Risker och riskhantering

Att äga och förvalta fastigheter innebär att verksamhet utsätts för en mängd risker, såväl interna som externa, eller osäkerhetsfaktorer som kan påverka Victoria Park-koncernens förmåga att uppnå målet. 

Victoria Park arbetar därför på ett regelbundet och strukturerat sätt med att identifiera och aktivt övervaka risker som verksamheten möter eller står inför.