Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Victoria Park är långsiktig och beskriver beslutssystemet med vars hjälp ägarna, direkt och indirekt, styr bolaget och hanterar dess risker.

Till grund för Victoria Parks bolagsstyrning ligger huvudsakligen bolagsordningen, aktiebolagslagen och annan svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk samt Svensk kod för bolagsstyrning samt interna styrdokument såsom affärsplan, policyer och attestordning.

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2013

Victoria Park noterades på Stockholmsbörsen den 9 december 2013, vilket bland annat innebär att bolagets första Bolagsstyrningsrapport publicerades i årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 samt att Valberedning beslutades av årsstämman 2014.