Skiftingedagen lockade många besökare

Varje år arrangeras Skiftingedagen för våra hyresgäster i Eskilstuna. Syftet med dagen är att träffa grannar, skapa nya kontakter, ta del av olika aktiviteter samt äta något gott. 
 

Trots sämre väder deltog cirka 300 hyresgäster. Ett tema för dagen var att alla fick tala om vad som är så bra med Skiftinge och de flesta svarade; ”För att det är så bra att bo här och att alla hjälper varandra”. 

Skiftingedagen arrangeras av Victoria Park samt våra samarbetspartners, som vi vill rikta ett stort tack till: Hyresgästföreningen, Studiefrämjandet, Palatzet, Skiftinge familjecentrum- och vårdcentral, S:t Pauli kyrka m f l.