Läxhjälp för ökade framtidsmöjligheter

Läxhjälpsprogram med fortsatt fantastiskt resultat - höjda betyg och ökade framtidsmöjligheter.

Ett stort tack till Stiftelsen Läxhjälpen, Apelgårdsskolan och inte minst alla engagerade läxhjälpare och elever.

"Tack vare finansiering från er kan vi bedriva Läxhjälpsprogrammet där det behövs som allra mest. Programmet nådde under läsåret 2018/2019 drygt 1100 högstadieelever som, när de börjar på Läxhjälpen, saknar godkänt betyg i ett eller flera kärnämnen. Tillsammans med ert stöd ger vi dessa elever ett resultatfokuserat läxhjälpsprogram som stöttar dem i att få godkända betyg och ta sig vidare till gymnasiet."

Tack för ert viktiga stöd - utan er, ingen Läxhjälp!

Stiftelsen Läxhjälpen

Läs mer om arbetet på Apelgårdsskolan och Stiftelsen Läxhjälpen här >>