Droppen som urholkar stenen

2013 tog Victoria Park över de skandalomsusade fastigheterna på Herrgården i Rosengård. Hur ser det ut på Herrgården i dag – sex år efter att Victoria Park har drivit ett omfattande upprustnings- och bosocialt arbete i området?

Nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark har i sin andra rapport om Victoria Parks satsningar i Herrgården kommit fram till häpnadsväckande resultat. På sex år har antal brott minskat avsevärt, valdeltagandet har ökat, antal förvärvsarbetare har ökat för att nämna några faktorer som lyfts fram i rapporten. Ladda ner hela rapporten eller sammanfattningen här:

Hela rapporten

Sammanfattning av rapporten

A summary in English

Vill du beställa ett tryckt ex av rapporten? Mejla ditt namn, postadress och om du önskar sammanfattningen eller hela rapporten till info@victoriapark.se.