Om oss

Victoria Park AB är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med fokus på hyreslägenheter i Sverige. Idag äger och förvaltar vi över 16 000 lägenheter i 12 städer. Och vi växer.

Vår affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta bostadsfastigheter i tillväxtstäder i Sverige. Vi är ett ungt bolag som har vuxit snabbt. Vår historia i korthet:

Vår historia i korthet

Affärsmodell

Victoria Parks affärsmodell bygger på investeringar på tillväxtorter i Sverige. Victoria Park förvärvar bostadsfastigheter med hög förädlingspotential och utvecklar fastighetsbeståndet genom värdeskapande fastighetsförbättringar för ökat driftsnetto och socialt hållbar förvaltningsarbete för ett tryggare boende och långsiktigt öka bostadsområdenas attraktion, som ger lägre avkastningskrav och därmed ökat fastighetsvärde.