Om oss

Victoria Park AB är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med fokus på hyreslägenheter i Sverige. Idag äger och förvaltar vi över 16 000 lägenheter i 12 städer. Och vi växer.

Vi förvärvar, äger och förädlar bostadsfastigheter byggda på 60- och 70-talet inom ramarna för miljonprogrammet. Det är viktigt för oss att alla som bor hos oss inte bara trivs i sitt hem utan även i huset, med grannarna, på gården, i staden och med oss. 

Ansvarsfullt företagande

Victoria Park vill skapa långsiktiga värden för kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och samhället genom att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. I vår vardag löper hållbarhet som en röd tråd, med vår uppförandekod och egna värderingar som ständigt närvarande ledstjärnor. 

Affärsmodell

Victoria Parks affärsmodell bygger på investeringar på tillväxtorter i Sverige. Victoria Park förvärvar bostadsfastigheter med hög förädlingspotential och utvecklar fastighetsbeståndet genom värdeskapande fastighetsförbättringar för ökat driftsnetto och socialt hållbar förvaltningsarbete för ett tryggare boende och långsiktigt öka bostadsområdenas attraktion, som ger lägre avkastningskrav och därmed ökat fastighetsvärde.

Kort historik