Investor Relations

Victoria Park förser kapitalmarknad, investerare, aktieägare och andra intressenter med relevant information i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning, Victoria Parks informationspolicy samt kända rekommendationer.

Presentationer av Victoria Park görs främst via kvartalsvisa delårsrapporter, pressreleaser samt regelbundna träffar med aktieägare, analytiker och investerare.

All finansiell information publiceras och kan laddas ned från hemsidan. Tryckt information distribueras per post på begäran till info@victoriapark.se. Det gäller även om du önskar den tryckta årsredovisningen per post.

IR-kontakt

Per Ekelund, VD
0708 67 66 57
per.ekelund@victoriapark.se

Tommy Åstrand, CFO
0705 45 59 97
tommy.astrand@victoriapark.se


Analytiker som bevakar Victoria Park

ABG Sundal Collier
Philip Hallberg
08 566 286 95
philip.hallberg@abgsc.se

Carnegie
Per Holm
08 58 86 89 42
per.holm@carnegie.se

Danske Bank
Henrik Dahlgren
08 568 806 36 
henrik.dahlgren@danskebank.se

Pareto Securities
Johan Edberg 
08 402 52 64
johan.edberg@paretosec.com

Swedbank
Jan Ihrfelt
08 585 936 48
jan.ihrfelt@swedbank.se

 
     

Tysthetsperiod

Victoria Park tillämpar en tyst period på 30 dagar innan varje rapporttillfälle. 

Under denna period träffar inte koncernens representanter analytiker, investerare eller finansiell media. Undantag kan göras för generella presentationer av företaget vid specifika evenemang som bedöms vara av betydande värde för koncernen att delta vid.