Vårt bosociala arbete

Med egen personal i bostadsområdet vill vi skapa en god dialog med våra hyresgäster och ett engagemang för att göra området till en riktig bra plats att leva på. Vi förstärker våra lokala bobutiker genom att varje år anställa bocoacher och miljövärdar.

Bocoachens ansvar är att utveckla boendet för hyresgästerna men även att skapa och bibehålla en god relation. Bocoacherna arbetar med allt från praktiska boendefrågor i lägenheterna till att kartlägga behovet av renovering. Bocoachen svarar för introduktion av hyresgäster, hantera felanmälningar och klagomål samt att erbjuda olika typer av tillval och presentera möjligheter till bostadskarriär. 

Miljövärd

Miljövärdarna får en praktisk utbildning med ansvar för att hålla området snyggt och välskött genom att
ta hand om fastighetens allmänna ytor såsom sophantering, utemiljö, trapphus, källare och tvättstugor.
Genom närvaron i fastigheten skapas förutsättningar för att bygga relationer med våra hyresgäster. 

Droppen som urholkar stenen

2013 tog Victoria Park över de skandalomsusade fastigheterna på Herrgården i Rosengård. Då var många lägenheter i mycket dåligt skick med omfattande mögel och kackerlackor som en del av vardagen. Hur ser det ut på Herrgården i dag – sex år efter att Victoria Park har drivit ett omfattande upprustnings- och bosocialt arbete i området?

Nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark har i sin fördjupande rapport om Victoria Parks satsningar i Herrgården kommit fram till häpnadsväckande resultat. På sex år har antal brott minskat avsevärt, valdeltagandet har ökat, antal förvärvsarbetare har ökat för att nämna några faktorer som lyfts fram i rapporten. Ladda ner hela rapporten eller sammanfattningen här:

Läs hela rapporten här

Läs sammanfattningen av rapporten här


Bortom bokslutet

Victoria Parks satsningar på att anställa tidigare långtidsarbetslösa i sina bostadsområden har visat sig vara mycket framgångsrikt. Förutom att minska utanförskapet för individen vinner samhället över fem miljoner kronor för varje person som får anställning. Detta visar rapporten "Bortom bokslutet" – som utvärderat Victoria Parks bostadssociala initiala satsningar:

Hela rapporten

Sammanfattning av rapporten